5 feb 2018

Ny dag for trappevask er torsdag!!!

Det nye vaskefirmaet som skal ta trappevasken for oss kommer på torsdager fremover. Fint om alle dørmattene blir tatt inn da det er mange matter å fjerne i løpet av en dag. Takk!!