Endret: 23 sep 2017     Opprettet: 4 nov 2016

Fellesvaskeri

Som andelseier i vårt borettslag trenger du ikke kjøpe deg egen vaskemaskin, dersom du kan klare deg med fellesvaskeriet, som alle beboere har mulighet til å benytte.  Hvis du trenger en ny lås til vaskeritavla tar du kontakt med Tore. Han kan ordne dette. Disse koster 100,-

Vaskemaskinene våre er industrimaskiner som tar dobbelt så mye tøy uten at de bruker lengre tid. 
Tørketromler og tørkeskap er også av den romslige store typen.
Vi har 12 stk. fellesvaskerier til bruk for beboerne.

Vasketidene er som følger :


Mandag - Fredag 

 • Tur 1 : 08.00 - 12.00 
 • Tur 2 : 12.00 - 15.00 
 • Tur 3 : 15.00 - 18.00 
 • Tur 4 : 18.00 - 21.00


Lørdag

 • Tur 1 : 09.00 - 12.00
 • Tur 2 : 12.00 - 15.00
 • Tur 3 : 15.00 - 18.00


Vaskeriene finner du i kjelleren på følgende nr. i Rustadgrenda : 

 • 5 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 27 - 31 - 43 og 49


I tillegg er det vaskerier med inngang i Welding Olsens vei : 

 • 9 / 11 og 13 / 15


Du reserverer vasketid ved å henge opp en lås som er merket med ditt leilighetsnummer på reservasjonstavla i vaskeriet.

Det er kun tillatt med èn lås på tavlen pr. leilighet, og umerkede låser vil bli fjernet.


Du skal forlate vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det!
Dette betyr at:

 • Maskinene skal rengjøres.
 • Lofilteret i tørketrommelen skal renses.
 • Gulvene skal vaskes.
 • Vinduene skal lukkes, lyset slukkes og dørene låses når du er ferdig.