Endret: 25 apr 2017     Opprettet: 4 nov 2016

Hvor skal dere levere farlig avfall?

Nedenfor følger en oversikt over hvor det er nærmeste for DERE å levere f.eks. glass, metall, klær, farlig avfall og det som kalles grovt avfall.

LES OG HUSK !!

Renovasjonsetaten i Oslo Kommune har forøvrig følgende telefonnummer og nettadresse :


Type avfall og leveringssted :

Maling / Lim / Lakk / Lysstoffrør / Sparepærer / Små oppladbare batterier / og Bilbatterier.
Leveringsted :   Cirkel K BØLER.


TV / PC / Radio / Tlf. / Video Fotoapp. Hvitevarer og elektriske leker.
Leveringssted:  Gjenbrukstasjonen på BROBEKK eller GRØNMO.


Drikkekartonger / Aviser / Papir
Leveringssted:  Innkastluken for papir ved veien.


Større PAPP
Leveringssted:  Container bak Rustadgrenda 51 - 53.


Glass & Metall
Leveringsted :   Innkastluker v/ Rustadgrenda 12 og 47 
                            og Welding Olsensvei 5.

 

På STATOIL stasjonen Bøler finner dere en BLÅ container der alt avfallet under Punkt 1 kan leveres.
Nøkkel til containeren lånes ut inne på stasjonen.

 

NB !!   DENNE OVERSIKTEN FINNER DERE OGSÅ PÅ DØREN INN TIL ALLE SJAKTROMMENE.