4 nov 2016

Meld forsikringsskade på bygning

Når du opplever skade er det viktigst å begrense skadeomfanget. Innmelding av skade kan gjøres neste arbeidsdag.

  • Ved brann: Ring brannvesenet på telefon 110
  • Ved vannutstrømming: Ring lokal rørlegger med vaktordning
  • Ved behov for annen akutt bistand: Ring oss på telefon: 22 86 59 30 (døgnvakt)

Kontakt oss

Melding til forsikringsselskapet kan gjøres neste arbeidsdag.

Trykk her for ferdig utfylt mail: forsikring@obos.no

Eller ring OBOS skadeforsikring AS på tlf 22 86 59 30 

Hva vi kommer til å spørre deg om

  • Hvor har skaden skjedd? Vi trenger opplysninger om boligselskapets navn (Rustad Borettslag), og hvilken leilighet som er skadet; eiers navn og adresse og gjerne leilighetsnummer.
  • Er flere leiligheter berørt? Vi trenger informasjon om alle som er berørt, og telefonnummer til dem som kan skaffe tilgang til alle skadede leiligheter og eventuelt fellesareal på dagtid (Vaktmester Tore Hansen tlf: 976 73 281).
  • Hva ser ut til å være skadeårsaken?
  • Når har skaden oppstått?
  • Har dere sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring? Vi gir gode råd og tips intill hjelpen er på plass.
  •  Er politiet varslet? Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp skal politiet varsles parallelt.